Bjarne Rosenblad

Kommuneoverlege, fastlege og sykehjemslege

Spesialist i allmennmedisin

Bjarne er kommuneoverlege og smittevernlege i Lund, i tillegg til å være fastlege.

Tove Birkeli Steinnes

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Vidar Andersen

Fastlege og helsestasjonslege

LIS lege

Turnuslege

Vi får ny LIS lege hvert halvår.

Grethe Melhus Rettedal

Diabetes sykepleier

Grethe er utdannet diabetessykepleier og har ansvar for å følge opp diabetespasienter med årlige diabeteskontroll.

Hanna Leask

Sykepleier

Hanna har ansvar for reisevaksiner og sykepleiefaglig smittevern.

Ingvild Drivdal Eikeland

Sykepleier

Ingvild har ansvar for å følge opp kolspasientene til årlig årskontroll og for allergivaksinering.

Åshild Medby Bu

Helsesekretær